PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Škola Sporta Sparta Doboj

Mi pozitivno usmjeravamo ...

Škola Sporta Sparta Doboj

Država Bosna i Hercegovina
Grad Doboj
Adresa
Telefon 065 876 015, 065 911 001
Fax
Email skspartadoboj@yahoo.com
Web

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

Opis

Smisao škole sporta je da se što većem broju djece mlađe školske dobi (5-11 godina) omogući pozitivan i višestran razvoj psihofizičkih osobina i sposobnosti (motoričke, mentalne, biološke), primjenom što različitijeg sadržaja koji je prilagođen uzrastu i mogućnostima.

Kraće rečeno- Škola sporta pozitivno usmjerava kako fizički tako i mentalni razvoj djece mlađeg školskog uzrasta.

Jedna od najvažnijih karakteristika Škole sporta je individualni pristup svakom djetetu. Godišnji program potencira bazične sportove (atletika, gimnastika, plivanje, rvanje...) koji omogućavaju visoku frekvenciju prirodnih oblika kretanja, te elemente sportova sa loptom (fudbal, košarka, odbojka, rukomet...) Raznim i mnogobrojnim zabavnim i interesantnim vježbama, djeca u školi razvijaju koordinaciju, brzinu, ravnotežu, gipkost, snagu, smanjuju strah, bolje rješavaju motoričke probleme, postaju čvršća, otvorenija, komunikativnija...

Takođe, posebna pažnja se poklanja prevenciji deformiteta tijela djeteta (kriva kičma, ravna stopala, skolioza, kifoza, lordoza...), a uz konsultacije sa roditeljima, trener dodatnu pažnju posvećuje djeci kod koje je već prisutan deformitet ili neki drugi ometajući faktor, da pri tome dijete o kome se radi i ostala djeca to ne primijete pri samom vježbanju.

Kroz igru i zabavu djeca uspijevaju da urade vježbe koje većina roditelja i odraslih sigurno ne bi mogla ili ne bi smjela da se usudi da to uradi, jer su stariji svjesni težine i rizika određenih pokreta.

Treninzi se održavaju 2 puta nedeljno, traju 60 minuta.

Profesori koji rade sa djecom su pedagozi fizičke kulture (fakultetsko obrazovanje) i obučeni su za rad sa ovim uzrastom.

Svako dijete ima svoj lični karton, a na početku i na kraju školske godine vrše se motorička testiranja, antropometrijska mjerenja, te pregled stanja kičme, lopatica, nogu i stopala.

Tamo gdje se primijete neke devijacije, roditelji se upozoravaju da preduzmu određene korake i da se posavjetuju sa odgovarajućim stručnjacima.
R.B.   GRAD   LOKACIJA   KONTAKT
1.   Doboj   -   skspartadoboj@yahoo.com