PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Škola sporta Derventa

Djeci nudimo iskustva iz različitih sportova

Škola sporta Derventa

Država Bosna i Hercegovina
Grad Derventa
Adresa
Telefon 065 812 835
Fax
Email
Web

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

Opis

Upis novih članova, svakim radnim danom u OŠ Nikola Tesla, kod profesora fizičkog vaspitanja!

Smisao Škole sporta je da se što većem broju djece mlađe skolske dobi (5-11 godina) omogući pozitivan i višestrani razvoj psihofizičkih sposobnosti i osobina (motoričke, mentalne, biološke) primjenom što različitijeg sadržaja, prilagođenog uzrastu i mogućnostima, ili kraće rečeno - Škola sporta pozitivno usmjerava kako fizički, tako i mentalni razvoj djece mlađeg školskog uzrasta. Jedna od najvažnijih karakteristika Škole sporta je individualni pristup djetetu. Godišnji program potencira bazične sportove (atletika, gimnastika, plivanje, rvanje...) koji omogućavaju visoku frekvenciju prirodnih oblika kretanja, te elemente sportova sa loptom (fudbal,košarka, rukomet, odbojka i dr.).

Nakon završenog programa u Školi sporta djeca imaju iskustva iz različitih sportova što omogućava da kasnije nastave onaj koji im najviše odgovara, a najčešće je to onaj sport u kojem su najuspješniji ili onaj za koji pokazuju poseban talent. Raznim i mnogobrojnim zabavnim i interesantnim vježbama, djeca u Školi sporta razvijaju koordinaciju, brzinu, ravnotežu, gipkost, snagu, smanjuju strah, povećavaju sigurnost, više vjeruju u svoje mogućnosti, bolje rješavaju motoričke probleme, postaju čvršća, otvorenija, komunikativnija. Sve se to prenosi i u svakodnevni život i aktivnosti kod kuće, u školi i na ulici, što značajno utiče na njihovo cjelokupno motoričko ponašanje i formiranje bolje struktute ličnosti djeteta, a kasnije i odraslog čovjeka. Takođe, posebna pažnja se poklanja prevenciji od deformiteta dječijeg tijela ( kriva kičma, ravna stopala...), a uz konsultacije sa roditeljima, trener dodatnu pažnju posvećuje djeci kod koje ja već prisutan deformitet ili neki drugi ometajući faktor, a da pri tome dijete o kojem se radi i ostala djeca to ne primjete pri samom vježbanju.

U Školi sporta kroz igru i zabavu djeca uspjevaju da urade vježbe koja većina roditelja i odraslih sigurno ne bi mogla ili ne bi smjela da se usudi da uradi, jer su starije osobe svjesne rizika i težine određenog pokreta. Na taj način se kod djece najlakše utiče na to da ne dođe do pojave straha od određenog pokreta.

Roditelji, kao i mnogi sportski stručnjaci ne znaju ili zaboravljaju da dijete svoje sposobnosti može najviše da razvije do šeste, najkasnije sedme godine.

Dokazano je da pedagoški uzrast najznačajniji u cjelokupnom formiranju ličnosti. Kasnije samo dolazi do učenja raznih modifikacija i prilagođavanja raznim situacijama u životu.

Treninzi se održavaju 2 puta nedeljno, a traju 60 minuta. Treneri koji rade sa djecom su pedagozi fizičke kulture (fakultetsko obrazovanje) i obučeni su i pripremljeni za rad sa ovim uzrastom. Svako dijete ima svoj lični karton, a na početku i kraju školske godine vrše se motorička testiranja, antropometrijska mjerenja, te pregled stanja kičme, lopatica, nogu i stopala. Tamo gdje se primjete neke devijacije, roditelji se upozoravaju da preduzmu određene korake i da se posavjetuju sa odgovarajućim stručnjacima.
R.B.   GRAD   LOKACIJA   KONTAKT
1.   Derventa   -   065 812 835

Foto galerija je trenutno prazna.