PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Igraonica Kockica Sarajevo

U maloj Kockici učimo velike stvari

Igraonica Kockica Sarajevo

Država Bosna i Hercegovina
Grad Sarajevo
Adresa Branilaca Šipa 18
Telefon 063 025 935
Fax
Email igraonica.kockica@gmail.com
Web

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

Opis


Igraonica Kockica nudi djeci kreativne radionice – crtanje, slikanje, ples, učenje engleskog jezika a sve to  kroz igru i zabavu. Igraonica Kockica pruža još jednu posebnu ponudu. Ukoliko želite da Vaše dijete nauči svirati klavir, najavite se ranije i izaberite termin, jer se ta vještina pruža svakom djetetu individualno.

Svako dijete je pod uticajem svoje okoline koju čine njegova porodica, vršnjaci, odgajatelji, učitelji, mediji i sl. S njima djeca grade različite odnose, doživljavaju emocije, kreiraju stavove o sebi, drugima i životu. Istovremeno, svako dijete ima svoje potrebe i treba pronaći vlastiti način postupanja prema sebi i drugima. Dijete treba naučiti prepoznavati osjećaje i naučiti ih izražavati na socijalno prihvatljiv način, kako bi bio prihvaćen u društvu i imao pozitivnu sliku o sebi. U toj ulozi, zasigurno, igraonica ima veliki značaj.


Prednosti koje imaju djeca koja idu u igraonicu su višestruke:
• osvještavanje, razumijevanje drugih i učenje kako da se nose sa svojim osjećajima na socijalno prihvatljiv način,
• educiranje u području emocionalnih i socijalnih vještina,
• razvijanje pozitivne komunikacije,
• prilika da nauče kako sarađivati s drugom djecom i kako funkcionirati u timu,
• prilika da razviju povjerenje u sebe i svoje mogućnosti,
• mogućnost da nauče kako izraziti svoje osjećaje i misli na socijalno prihvatljiv način,
• okruženje u kojem se uči koje su njegove granice i mogućnosti,
• mogućnost uvježbavanja različitih uloga i vještina potrebnih u životu.

Igraonica Kockica pruža i sljedeće usluge:
• boravak, igra i edukacija djece predškolskog i ranog školskog uzrasta u njima prilagođenom prostoru,   
• stručno osoblje,
• usluga čuvanja djece i mimo radnog vremena igraonice (uz najavu dan ranije),
• organiziranje rođendanskih i drugih zabava za djecu (već od 150,00 KM), 
• poludnevni boravak.

Radno vrijeme je svakim radnim danom od 07:00 do 19:00 sati i vikendom od 11:00 do 17:00 sati.
R.B.   GRAD   LOKACIJA   KONTAKT