PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Fudbalska sportska škola Bubamara Sarajevo

Fudbalska sportska škola Bubamara Sarajevo

Država Bosna i Hercegovina
Grad Sarajevo
Adresa
Telefon 033 668 844
Fax
Email
Web www.bubamara.ba

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

Opis

Škola je formirana 15. maja 1993. godine u okviru Sportskog kluba «Betaclub» Sarajevo. Školovanje u našoj Školi traje u pravilu 13 godina (od 5-te do 18-te godine)

Osnovno opredjeljenje u radu Škole je, uz visok nivo pedagoškog djelovanja i formiranja specifičnih metodičkih postupaka, prioritetno usmjeravanje na osposobljavanju djece na vrhunski sportski učinak u fudbalu.

Ovako opredjeljenje podrazumjeva orjentaciju ka individualizaciji odnosno individualnom pristupu sportskom treningu. Uvažavanju individualnih karakteristika učenika Fudbalske škole, njihovih tjelesnih sposobnosti, interesa i potreba, uz respektovanje uslova u kojim Škola djeluje, društvene sredine, kulture i običaja kao značajnih pretpostavki za uspješan i efikasan rad, posvetiće se maksimalna pažnja a što je istovremeno i koncepcijsko opredjeljenje u radu Škole.

U interesu zaštite zdravlja i podizanja fizičkih i zdravstvenih sposobnosti na viši nivo, posebna pažnja posvetiće se zdravstvenoj kulturi.

Članstvo u Klubu

Član Kluba može biti svako dijete koje je fizički sposobno za bavljenje sportom.

Upisom u Sportski klub BETACLUB Sarajevo vaše dijete postaje član Kluba u statusu fudbalera – učenika i uključuje se u njegov rad. Članstvo u Klubu se dokazuje članskom karticom koja se dobije prilikom upisa u Klub.

Status fudbalera - učenika traje do punoljetstva, a može prestati i prije pod uslovima i na način utvrđen pravilima Kluba. Fudbaleru – učeniku pripadaju članska prava i obaveze koje proističu iz njegovog statusa u Klubu.

Obaveze Kluba

Radi pružanja uslova za sportski a naročito fudbalski razvoj fudbalera – učenika Sportski klub BETACLUB Sarajevo:

  • organizuje stalan stručan, kreativan i profesionalan rad u okviru utvrđenih programa Kluba,
  • razvija i jača kod fudbalera – učenika smisao za sportski duh, sportsko i fer ponašanje i uopšte, ophođenje u kolektivu i društvu,
  • angažuje sportske, medicinske i druge stručnjake u radu sa fudbalerima – učenicima (održavaju treninge, vrše testiranja, provjeravanja psiho – fizičkih sposobnosti i stečenih znanja),
  • sistematski prati rad i razvoj fudbalera – učenika,
  • organizuje, pored redovnih oblika rada, ljetovanja, zimovanja, boravaqk u kampovima, sportska putovanja i susrete promotivnog i takmičarskog karaktera prema programima Kluba, uzrastu i uspjehu fudbalera – učenika,
  • organizuje kurseve za sticanje dodatnih znanja (kurseve stranih jezika, informatike, obuke plivanja i dr)
  • obezbjeđuje kupovinu sportske opreme pod povoljnim uslovima.

Rad u klubu je stalan programiran i stručan.

Razvrstavanje fudbalera – učenika

Fudbaleri – učenici se razvrstavaju u odgovarajuće kategorije zavisno od uzrasta i psiho – fizičkih sposobnosti. Zavisno od fudbalskog znanja, umijeća i vještine sastavljaju se selekcije za promotivno ili takmičarsko predstavljanje Kluba.Rangiranje djece u nastavne grupe vršit će se dva puta godišnje na osnovu egzaktnih pokazatelja (rezultata testiranja) tako da djeca mogu prelaziti iz niže u višu nastavnu grupu i obrnuto.Za više uzraste fudbalera – učenika, starije maloljetnike, Klub organizuje veći broj manifestacija na selektivnoj osnovi.

Informisanje

Klub organizuje pojedinačne ili zajedničke sastanke sa roditeljima / starateljima i upoznaje ih sa radom fudbalera – učenika i aktivnostima Kluba. Roditelji / staratelji svojim sugestijama doprinose podizanju kvaliteta u radu Kluba ali ne mogu uticati na rad Kluba. Od roditelja / staratelja se očekuje da doprinose samoprijegornom, marljivom i disciplinovanom radu fudbalera – učenika u njegovom sportskom izvršavanju dužnosti u Klubu.

Zaštita fudbalera – učenika

U cilju zaštite fudbalera – učenika od povreda i posljedica nesretnog slučaja radi održanja sposobnosti za bavljenje fudbalom, roditelji/staratelji su dužni stalno upozoravati i spriječavati a fudbaler – učenik ne smije preduzimati radnje i aktivnosti koje nose povećanu opasnost za narušavanje i oštečenje tijela i zdravlja.

Članarina Kluba

Za angažovanje fudbalera – učenika u Klubu roditelj/staratelj plaća mjesečnu članarinu Klubu (naknada za fudbalski razvoj i obrazovanje). Mjesečna članarina se plaća za tekući mjesec do desetog dana u mjesecu.

Medicinska zaštita fudbalera – učenika

Za vrijeme treninga i drugih organizovanih aktivnosti u organizaciji Kluba medicinsku zaštitu fudbalerima – učenicima pruža fizioterapeut Škole.

Ljetovanja, zimovanja, kampovi, sportska putovanja

Kada Klub organizuje boravak fudbalera – učenika na ljetovanju, zimovanju, u kampovima ili organizuje sportska putovanjaili susrete, roditelj/staratelj participira u snošenju troškova.

Aktivnosti za sticanje dodatnih znanja

Klub povremeno organizuje određene oblike rada za sticanje dodatnih znanja (kurseve informatike, stranih jezika, obuka plivanja i drugo) u skladu sa programom Kluba za taj oblik rada.

Fudbalska sportska škola BUBAMARA

R.B.   GRAD   LOKACIJA   KONTAKT
1.   Kiseljak   Brnjaci bb Kiseljak   061 842 164
betaclub@bih.net.ba
2.   Brčko   Pere Zrelca 4   049 366 272
info@fklokomotiva.com
3.   Lukavac   Lukavac  
4.   Bosanski Novi/Novi Grad   Lazara Drljaće bb   052 756 535
bubamara.ng@gmail.com

Foto galerija je trenutno prazna.