PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Baletski studio Allegro Banja Luka

Baletski studio Allegro Banja Luka

Država Bosna i Hercegovina
Grad Banja Luka
Adresa Majevička 11b
Telefon 051 355 115, 065 973 418
Fax
Email info@allegro-bl-com
Web www.allegro-bl.com

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

Opis

Baletski studio Allegro su u februaru 1994. godine osnovale Snežana Bijelić i Renee Starčević.
Na početku rada časovi baleta su izvođeni u baletskoj sali Banskog dvora. Kako se povećavao broj članova ukazala se potreba za većim prostorom pa je Baletski studio Allegro 2002. godine prešao u sopstvene prostorije, koje sastoje od dvije baletske sale i Kluba za roditelje Allegro Club.

Baletski studio Allegro radi po nastavnom planu ruskog baletskog pedagoga Agrippine Vaganove, koji je poznat u svijetu baleta pod nazivom Vaganova metod. Pored toga imamo dobru saradnju sa baletskim pedagogom Smiljom Ilijić iz Novog Sada, koja periodično dolazi u Baletski studio Allegro i stručnim znanjem i ogromnim baletskim iskustvom pomaže u radu sa balerinama.

Cilj plana i programa našeg Studija je pored održanja visoke kvalitete nastave i želja da se kod svakog našeg člana produbi zadovoljstvo plesanja. Kroz nastavu osnovnih tehnika klasičnog baleta podstiče se razvoj pravilnog držanja tijela, ravnoteže, koordinacije i osjećaja za prostor.
U muzičkom dijelu nastave razvija se osjećaj za ritam, tempo i stil, dok se u scenskom dijelu nastave razvija izražajnost i harmonija pokreta.

Pored ovih osnovnih ciljeva, kroz nastavu se utiče i na razvoj samopouzdanja, discipline, koncentracije i osjećaja za grupu.

Danas Baletski studio Allegro okuplja više od 80 djevojčica uzrasta od 4 do 12 godina. Velika pažnja se poklanja specifičnosti uzrasne dobi polaznika, pa se nastava i izvodi u grupama, koje su formirane prema uzrasnoj dobi i nivou sposobnosti polaznika.

Sa koliko godina se može početi sa nastavom klasičnog baleta?
U osnovi sa nastavom klasičnog baleta treba početi što je moguće ranije, pri čemu sadržaj nastave treba prilagoditi starosti učenika. Sa plesom kroz igru se počinje već od 4. godine, dok se već od 6. godine djevojčice uključuju u nastavu klasičnog baleta sa ciljem obuke osnova klasičnog baleta. Sa 9. godina počinje pravi trening klasičnog baleta. U ovoj uzrasnoj dobi tijelo je dovoljno učvršćeno i pripremljeno da se može početi sa ciljanim treningom.

Plesna igraonica od 4. godine
Nastava 2 puta sedmično. Trajanje 45 minuta. Nastava sa Renee Starčević.
Ovo uzrasno doba pruža idealnu mogućnost da kroz ispravan pedagoški pristup pripremimo male djevojčice za nastavu klasičnog baleta. Cilj nastave je kroz izvorne oblike učenja kroz igru probuditi i ojačati interese za muziku i ples kod malih djevojčica.

Balet od 6. godine
Nastava 3 puta sedmično. Trajanje 60 minuta. Nastava sa Renee Starčević i Majom Radonjić. Učenici se postepeno upoznaju sa osnovama klasičnog baleta. Velika pažnja se poklanja anatomskom razvoju svih polaznika sa ciljem harmoničnog razvoja muskulature i otklanjanja mogućnosti pojave deformiteta izazvanih lošim držanjem. Laganim uvođenjem u svijet baleta budi se osjećaj zadovoljstva kroz kretanje i razvoj osjećaja za ritam.

Balet od 8. godine
Nastava 3 puta sedmično. Trajanje 60 minuta. Nastava sa Renee Starčević i Majom Radonjić. Nastavu obilježava dalji razvoj razumijevanja plesa i vježbe na štangli i sredini sale, kao i u uvođenje u dramaturški svijet klasičnog baleta. Učenici upoznaju binu, svijetlo i kostime. Učenici se uče da se izraze i predstave kroz pokret.

Balet od 9. godine
Nastava 3 puta sedmično. Trajanje 60 minuta. Nastava sa Renee Starčević i Majom Radonjić Bina i izvođenje su u prvom planu. Nastavu obilježavaju razne baletne teme prilagođene sposobnostima učenika. Rad sa gostujućim nastavnicima baleta produbljuju znanja i sposobnosti učenika.
R.B.   GRAD   LOKACIJA   KONTAKT
1.   Banja Luka   Majevička 11b   info@allegro-bl-com