PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Sportski aerodrom / letilište Visoko

VISOKO, Paljike bb

Sportski aerodrom / letilište Visoko

Adresa MAPA Paljike bb
Mjesto 71300 Visoko
Telefon 061 473 309, 061 838 402
Fax
E-mail info@aeroklub-izet-kurtalic.ba
Web www.aeroklub-izet-kurtalic.ba

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

 

Opis centra

MANEVARSKE POVRŠINE NA LETILIŠTU:
1. Osnovna staza, Dužina: 800 m,  Širina: 60 m
2. Uzletno – slijetna staza, Pravac piste (USS): 090-270, Dužina: 720 m, Širina: 30 m, Ravnost: ima pad od zapada prema istoku 2,5%, Nosivost: 5700 kg, Označavanje: stalne betonske oznake - bijela boja
3. Staza za voženje, Staza za rulanje se nalazi sa južne strane USS od 090 do stajanke.
4. Stajanka za zrakoplove, Položaj: sa sjeverne strane USS, Dimenzije: 100 x 30 m, Podloga: travnata, Nosivost: 5700 kg, Označavanje: žute zastavice
VIZUALNA, NAVIGACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA SREDSTVA NA LETILIŠTU:  Vizuelne oznake na letilištu: zastavice, slovo T, Navigacijska sredstva: ne postoje, Komunikacijska sredstva: zrakoplovna radio stanica tipa ICOM, mobilni telefon
OBJEKTI I INSTALACIJE NA LETILIŠTU: Hangar: Čelična konstrukcija, prekriven plastificiranim limom, asfaltna podloga. Opremljen strujom.
OPREMA NA LETILIŠTU: 1. Vatrogasna oprema, 2. Medicinska oprema: prva pomoć, služba hitne pomoći u gradu, 3. Meteorološka oprema: pokazivač pravca vjetra
SLUŽBA KONTROLE LETENJA:    1. Služba kontrole letenja ne postoji. 2. Radio vezu na letilištu i u zoni letilišta vrši ravnatelj letačkih djelatnosti na letilištu, rukovoditelj letenja ili dežurni starta. Osoba koja vodi radio vezu sa zrakoplovima u zoni letilišta mora imati najmanje dozvolu sportskog pilota aviona i mora poznavati zrakoplovnu frazeologiju.
GORIVO I MAZIVO: Gorivo na letilištu ne postoji. Nabavlja se na benziskim pumpama. Najbliža benzinska pumpa 350 m od letilišta.
KONTROLA DIVLJAČI I PTICA: Kontrolu za vrijeme startnog vremena vrše rukovoditelj letenja i dežurni starta
KRETANJE OSOBA I VOZILA NA LETILIŠTU: Za vrijeme letenja na letilištu zabranjeno je kretanje osoba i vozila na manevarskim površinama. Rukovoditelj letenja i dežurni starta su odgovorni za spriječavanje neovlaštenog kretanja osoba i vozila na operativnim površinama.
OGRANIČENJA I ZABRANE NA LETILIŠTU: Zbog brda sa zapadne strane letilišta obavezno polijetanje je od 090 a slijetanje je na 270. Na manevarskim površinama za zrakoplove zabranjeno je kretanje vozila osim vozila Aerokluba.
ODRŽAVANJE LETILIŠTA: Letilište održavaju članovi aerokluba »Izet Kurtalić«. U održavanje spada: košenje trave, čišćenje platforme za zrakoplove, farbanje oznaka, valjanje piste.
Prije letenja dežurni starta je dužan provjeriti stanje piste i o tome obavijestiti rukovoditenja letenja.

TERENI ZA PRINUDNO SLIJETANJE I ALTERNATIVNI AERODROMI: Tereni za prinudno slijetanje se nalaze u rejonu Kiseljaka, južno od aerodroma, sjeverozapadno od grada Visokog i zapadno od Kaknja. U slučaju pogoršanja vremena ili kvara, alternativni aerodromi su: Sarajevo, Livno, Mostar, Banjaluka, Tuzla.
ORGANIZACIJA I RUKOVOĐENJE LETENJEM:
1. Najava i odobrenje letenja, Letenje u području zone letilišta odobreno je od strane BHDCA kroz cijelu godinu. Za letenje izvan zone letilišta potrebno je poslati standardnu najavu letenja nadležnoj kontroli letenja najkasnije 1 h prije polijetanja i na let ponijeti nalog za prelet na drugi aerodrom ovjeren od upravnika letačkih djelatnosti. Za visinsko letenje izvan visinske granice zone potrebno je dobiti dozvolu od radarske kontrole aerodroma Sarajevo (frekvencija 136.450 Mhz).
2. Odobrenje letenja na aerodromu. Letenje na aerodromu može odobriti samo upravnik letačkih djelatnosti Aerokluba Visoko ili osoba koja je od strane upravnika ovlaštena za rukovođenje na letilištu. Na letilištu mogu letjeti samo one posade koje su upoznate sa načinom korištenja letilišta. Ukoliko na letilištu lete gosti, upravnik letačkih djelatnosti je dužan posade upoznati sa načinom korištenja letilišta.
3. Priprema za letenje. Rukovoditelj letenja na letilištu organizira brifing prije letenja, dnevnim planom letenja određuje svog zamjenika, dežurnog starta i posade za letenje toga dana. Posade su dužni izvršiti pripremu za letenje, popuniti potrebnu dokumentaciju i aktivno sudjelovati u pripremi zrakoplova za start. Dežurni starta brine o stanju oznaka na startu brine za prohodnost piste, prati odvijanje leta, ukazuje pilotu na nepravilnosti i vodi listu evidencije naleta.
4. Dužnosti i provođenje procedura. Upravni odbor Aerokluba Visoko sa predsjednikom UO imenuje upravnika letačkih aktivnosti. Upravnik letačkih djelatnosti izravno sudjeluje u organizaciji letenja na aerodromu, određuje rukovodioca i njegovog zamjenika. Brine se za poštivanje propisanih procedura na letilištu, vodi brigu o sigurnosti letenja. Članovi Aerokluba Visoko i sve ostale osobe koje sudjeluju u toku letenja na letilištu dužni su postupati po propisanim procedurama za korištenje letilišta i težiti da sebe i druge osobe ne dovode u situaciju kršenja propisa i ugrožavanja sigurnosti letenja.
PLAN ZA HITNE SLUČAJEVE NA AERODROMU:  Prema dokumentu »Plan za hitne slučajeve« na sportskom aerodromu »Visoko« odobrenom od BHDCA.

Foto galerija je trenutno prazna.