PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

LifeStyle Club Sarajevo

SARAJEVO, Mula Mustafe Bašeskije 58

Aerobic Fitness Pilates Zumba

LifeStyle Club Sarajevo

Adresa Mula Mustafe Bašeskije 58
Mjesto 71000 Sarajevo
Telefon 033 531 543
Fax 033 295 420
E-mail info@lifestyleclub.ba
Web www.lifestyleclub.ba

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

 

Opis centra

Dragi  prijatelji,
S ponosom vas pozivamo da nas posjetite u našem  fitness centru Lifestyle Club. Lifestyle Club svojim posjetiocima nudi mogućnost za održavanje zdravlja, uklanjanje stresa, relaksaciju i odmor od vrtoglavog tempa svakodnevnice. Kroz raznovrsnu ponudu kurseva, pronađite i Vi, adekvatan trening u skladu sa svojim afinitetima i fizičkim mogućnostima. Lifestyle Club pruža kompletne fitness usluge u elitnoj liniji multifunkcionalnih sprava Vision Fitness.
Obogatite vaš Lifestyle, posjetite nas!
Vaša, Giovanna Paparella                  

Sadržaji:
Fitness, Aerobic, Pilates
Kursevi:
Fitness program, Personal Trainer, Zumba, Body Combat LesMills, RTP, Pilates, Aero Low Impact, Body Sculpt, Body Styling

Za članove nudimo sljedeće pogdnosti:
10% - dva člana porodice
15% - treći člana porodice
10% - srebrni član (nakon 8 mjeseci članstva)
20% - zlatni član (nakon 18 mjeseci članstva)
10% - za studente na mjesečnu članarinu

Cijene:
od 45 KM do 100 KM u zavisnosti od vrste programa

SPECIJALNA PONUDA:

Svi oni koji žele do iduće godine da dođu u formu i posvete se svom izgledu imaju mogućnost u Lifestyle clubu da se organizuju kroz  4 - mjesečni
tretman.  Uplatom tromjesečne članarine u septembru Lifestyle Club vam poklanja decembarsku članarinu besplatno plus Lifestyle  torbu gratis.

"Da bi otkrili i probudili skrivenu snagu koja je zakopana negdje duboko u nama, moramo živjeti na rubu, između redaka, negdje između duha i materije, između muškog i ženskog načela, između tame i svjetla, između vođenja i slijeđenja, između pokreta i mirovanja. Pri tome preuzimamo rizik. Kao što je hodaču po žici rizik hodanje kroz nepoznato područje.
G. Roth

Drage plesačice i plesači,
u plesu 5 Ritmova, tražimo i otkrivamo tajnu staze koja nas vodi do naše vlastite, duboko zakopane, snage.
Pozivam vas na ples DANCE & POWER, da usmjerimo našu pažnju na sebe, da odbacimo nepotrebno, da se otvorimo...i udahnemo novo… da se povezujemo sa... moći i snagom života koja je prisutna u nama.

Uzmite vremena za sebe i plešite sa sobom...
S ljubavlju,
Damjan

GDJE:Lifestyle club, Mula Mustafe Baseskije 58
KADA: 09.09. Petak 19.00-22.00
CIJENA TERMINA: 25 KM
PRIJAVE: pr@tanzelarija.org ili 061 517 356

'To find and wake up the hidden power that is buried deep inside ourselves, we have to live on the edge, between the lines, somewhere between the spirit and matter, between the male and female principle, between the darkness and light, between leading and following, between the movement and stillness. During that time, we take the risk. Just as the tight-rope walker takes risk while walking the unknown area.
G. Roth

Dear dancers,
In the dance of the 5 Rhythms we are searching for and exploring the secret of the path which leads us to our own, deeply buried, power.
I invite you for the dance DANCE & POWER, to focus our attention to ourselves, to give up unnecessary, to open up... and breathe in the new... to connect with... the power and strength of life which is present in us.

Take time for yourself and dance with yourself...
With love,
Damjan

WHERE: Lifestyle club, Mula Mustafe Baseskije 58
WHEN:0 9.09. Friday, from 19.00-22.00
PRICE: 25 KM
REGISTRATION: pr@tanzelarija.org or 061 517 356