PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Laktaši Spa

LAKTAšI, Karađorđeva 44

Laktaši Spa

Adresa Karađorđeva 44
Mjesto 78250 Laktaši
Telefon 051 532 256 , 051 533 043
Fax
E-mail info@banja-laktasi.info
Web

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

 

Opis centra

Termalna voda Banje Laktaši poznata je po svojim ljekovitim svojstvima i blagotvornim efektima na ljudsko zdravlje još od antičkih (rimskih) vremena. Moderni razvoj i eksplotacija započinju 1930. Banja Laktaši posjeduje:

- Tradicionalne banje
- Hotel San; potpuno renoviran 2008
     9 luksuznih apartmana i 69 soba
     Zatvoreni bazen punjen termo-mineralnom vodom, saunu, fitness, medicinsko-terapeutske sadržaje
- Moderni kompleks vanjskih bazena
- 13 hektara zemlje

Odmah pored Banje Laktaši nalazi se i Centar za hemodijalizu (sa 18 najmodernijih uredjaja za hemodijalizu) koji može da opsluži do 160 pacijenata dnevno.
Udaljenost do medjunarodnog aerodroma Banjaluka je 15 minuta.

WELLNES-dani opuštanja

Obnovite energiju i oslobodite duh i tijelo stresa u umirujućem okruženju [comfort zone] spa centra hotela.

Ponuda wellness programa i to četiri paketa:

-Prvi paket aranžman se sastoji od ponude korisnicima da pored bazena,saune,fitnesa koriste manuelnu masažu i to po ceni od 40KM.

-Drugi paket aranžman nudi korisnicima korišćenje prvog paket aranžmana + soba za dnevni odmor i to po ceni od 60KM.

-Treći paket aranžman uključuje prvi paket + ručak i to po ceni od 55KM.

-Četvrti paket aranžman uključuje sva tri aranžmana i to po ceni od 76KM.

LJEKOVITA SVOJSTVA VODE

Ljekovita voda Banje Laktaši poznata je po svojim ljekovitim svojstvima i pozitivnim efektima na ljudsko zdravlje još od antičkih vremena. Materijalni dokazi bez sumnje upućuju da je ljekovita voda korištena još u rimska vremena. Banjska voda se koristi za liječenje bolesti lokomotornog sistema, kardiovaskularnih bolesti, bolesti očiju, nervnih poremećaja, za tretman gerijatrijskih bolesti, kao i za rekreaciju i turističke svrhe. Voda je bistra, bezbojna, bez mirisa, bez sedimenta i sa malo gasnih mjehurića. Moderni razvoj Banje započinje 1930. Mnogi stručni instituti vršili su naučna istraživanja kvaliteta vode, a najnovija analiza izvršena je 2001. godine od strane Instituta za rehabilitaciju iz Beograda.

Ljekovita voda Banje Laktaši pripada kategoriji kalcijum magnezijum hidrokarbonatnih ugljenokiselih oligomineralnih homeotermi, temperature od 30-40C. U anionsko-kationskom sastavu dominiraju joni kalcijuma i magnezijuma (koji su veoma  značajni za ljudski organizam), kao i hidrokarbonatni joni. Dodatni kvalitet predstavlja količina rastvorenog ugljen-dioksida (CO2) od 1.25 g/l.

Na osnovu nabrojanih kvaliteta vode, voda se koristi u balneoterapijske svrhe kao pomoćno ljekovito sredstvo i to kupanjem (u kadama i bazenu) i pijenjem.
Osim toga, banja pruža usluge svih fizikalnih terapija koje su danas u upotrebi.