PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

FIS Sarajevo

SARAJEVO, Mis Irbina br. 10

Sve za sport u srcu Sarajeva

FIS Sarajevo

Adresa MAPA Mis Irbina br. 10
Mjesto 71000 Sarajevo
Telefon 033 268 760
Fax -
E-mail
Web

 

Možete nas pronaći i u sportovima:

 

Opis centra

Tokom 50-tih, 60-tih i 70-tih FIS je postao sportsko i kulturno sjedište grada. Agresijom na BiH objekat je pretrpio značajne materijalne štete. U periodu 1998-2001. JU CSR je poslovao sa gubitkom a tadašnji menadžment je bio uglavnom orijentisan na neuspjele pokušaje pronalaženja novih "komercijalnih" poslova izvan osnovne djelatnosti.


 

U drugoj polovini 2002. godine osnivač je izvršio promjenu uprave i menadžmenta i dao punu podršku novoj koncepciji rada odnosno vraćanja JU CSR-a njegovoj osnovnoj djelatnosti radi ostvarivanja javnog interesa Općine Centar Sarajevo u oblasti sporta. Početkom 2008. godine na vanjskom igralištu FIS-a postavljena je umjetna trava, izvršena je reparacija postojećih tribina i bine, postavljeni su novi reflektori, golovi i zaštitne mreže, uređena je ograda, izvršena je sanacija svlačionica, hodnika i mokrih čvorova u prizemlju. Cjelokupan projekat su finansirali Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, SERDA i JU "CSR".

U proljeće 2008. godine izvršena je rekonstrukcija fasade i krova objekta FIS. Ujedno, promjenjena je stolarija u salama sa zapadne strane, urađeni su novi svjetlarnici, postavljeni su novi oluci i snjegobrani. Projekat "Rekonstrukcija fasade i krova objekta FIS" finansirali su Općina Centar Sarajevo i JU "CSR".

Objekat FIS ima salu za sportske igre, gimnastičku salu, salu za borilačke sportove i vanjsko igralište sa umjetnom travom za nogomet.