PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Taekwondo klub Novi Grad Sarajevo

Lukavička cesta do 121
tel: 033 452 994, 061 273 096, 061 273 950
tkdnovigrad@yahoo.com

 
 

Sarajevo Badminton

Dvorana Pete i Dobrinjske gimnazije
tel: 387 61 225 845, 387 61 200 422
info@badminton.ba

 

Centri gdje klub ima trening:

 

Kung Fu Wu Shu Klub Samoodbrana Zmaj od Bosne

Jalijski put br 5 (zgrada UMCOR-a)
tel: 062 819 422

 
 

Aikido klub MORIHEI


tel: 061 769 454
aikido_sarajevo@yahoo.com

 
 

Plivački klub Adriatic Sarajevo

Ul. Gradačačka br.72.
tel: 062 369 492
adriatic.ba@gmail.com

 

Centri gdje klub ima trening: