PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Univerzitetski plesni klub

TUZLA, 2. Oktobar br. 1

Univerzitetski plesni klub

Adresa 2. Oktobar br. 1
Mjesto 75000 Tuzla
Telefon 061 333 732 , 061 638 999
Fax 035 278 536
E-mail upk@untz.ba
Web www.univerzitetskiplesniklub.ba

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

U okviru svog godišnjeg plana rada, jedna od mnogobrojnih aktivnosti Udruženja studenata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, bila je, pokretanje plesne sekcije za studente Univerziteta u Tuzli.

Plesna sekcija je naišla na veliki odaziv kod studenata te broj od njih 80-ak je i pokazatelj da vlada veliko interesovanje za ovakav vid vannastavne aktivnosti. Plesna sekcija u okviru Udruženja studenata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport neprekidno je radila punih osam mjeseci, gdje su studenti Univerziteta u Tuzli imali moguænost savladati odreðene plesne tehnike.

Pored besplatne škole plesa za studente organizovana je takoðe i besplatna škola plesa za sve zainteresovane uposlenike Univerziteta u Tuzli. Sve ove aktivnosti su inicirale i organizaciju kulturno - zabavne manifestacije "Univerzitetski plesni bal".

Nakon osnivanja "Univerzitetskog sportskog društva" kao organizacije koja je zadužena za sportsko - kulturne aktivnosti na Univerzitetu u Tuzli, plesna sekcija Udruženja studenata Fakulteta za tjelesni odgoj i sport, prerasta u sekciju Univerzitetskog sportskog društva Univerziteta u Tuzli koja kontinuirano nastavlja sa plesnom edukacijom studenata Univerziteta u Tuzli. Plesna sekcija okuplja oko 70-ak studenata i studentica koji pokazuju veliko interesovanje za ovakav vid vannastavne aktivnosti na Univerzitetu u Tuzli.

Foto galerija je trenutno prazna.