PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Traditional Martial Arts DEFENDO

HADžIćI, Hadželi bb

Odbrana od modernog oružja (vatreno, noževi...)

Traditional Martial Arts DEFENDO

Adresa Hadželi bb
Mjesto 71240 Hadžići
Telefon 061 501 830
Fax
E-mail defendoacademy@gmail.com
Web

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

Akademija tradicionalnih borilačkih vještina "Defendo" se bazira na tradicionalnom pristupu izučavanja borilačkih vještina, njihove filozofije i tradicije. Postoji nekoliko sistema borenja koji se izučavaju u okviru Akademije.

Primarni sistem borenja na koji se izučava je Ju-jitsu sa intencijom na Goshin ryu ju jitsu. Goshin Ryu Jujitsu je moderniji, sveobuhvatniji stil jujitsu orijentiran prvenstveno na samoodbranu. Budući da ne postoji samo jedan jedinstveni kreator Goshin Jujitsu, naziv stila odnosi se na sisteme koji su ukorijenjeni u tradicionalnim Jujitsu stilovima, ali također uzima mnogo elemenata iz sportova kao što su boks, hrvanje, kao i neke tehnike judoa (koji je sam po sebi derivat Jujitsu ), ali je namijenjen realnoj primjeni na ulici.

Učenika se uči sistemu koji se kontinuirano mijenja i nadograđuje. Predstavlja situacije koje se odvijaju na različitim udaljenostima (u neposrednoj blizini, kratkog dometa, srednjeg dometa, na udaljenosti), s različitim nivoima agresije (smetnja, nasilni napad), kao i
različite vrste reakcije (kontrola, imobilizacija, onesposobljavanje, itd.).

Uče se Kihon ili osnove, kao što su to tai-sabaki (kretanja tijela), ukemi (pravilan i siguran način izvođenja padova), kuzushi (izbacivanje iz ravnoteže), maai (udaljenost prilikom borbe), i sl.

Posebnost sistema je u tome što je od samog početka obuke značajan akcenat stavljen na odbranu od modernog oružja (vatreno oružje, noževi, palice itd.), za razliku od sportski orijentiranih sistema koji u cjelosti izostavljaju oružje, ili sistema koji obučavaju za borbu s tradicionalnim oružjem.

Treninzi se održavaju u Kulturnom centru u Hadžićima ponedjeljkom i četvrtkom od 19.30

Treneri Akademije:
Muharem Keško 4.Dan Goshin ryu ju-jitsu, Enis Čičko 1. Dan ju-jitsu

Foto galerija je trenutno prazna.