PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Sportski klub praktičnog streljaštva GM17

SARAJEVO, Alipašina bb

Sportski klub praktičnog streljaštva GM17

Adresa Alipašina bb
Mjesto 71000 Sarajevo
Telefon 033 276 141
Fax 033 276 141
E-mail gm17@bih.net.ba
Web www.gm17.ba

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

GM 17 je sportski klub čija je djelatnost ostvarivanje vrhunskih sportskih rezultata u praktičnom streljaštvu, razvitak sporta praktičnog streljaštva, edukativno i moralno usmjeravanje javnosti ka zakonitom, stručnom, savjesnom i sigurnom korištenju vatrenog oružja kao sportskog rekvizita praktičkog streljaštva. Naš klub realizuje i sprovodi aktivnosti u skladu sa domaćim zakonima, te po nadzorom globalnog saveza IPSC (International Practical Shooting Confederation).

Naš klub je u 18 mjeseci postojanja ostvario slijedeće rezultate:

  • Obučeno je i certificirano po IPSC (međunarodnom) pravilniku 30 novih strijelaca
  • Realizirana su dva velika projekta o zloupotrebi hladnog i vatrenog oružja
  • Organizirana su dva državna takmičenja u praktičnom i preciznom streljaštvu
  • Dobili smo jednog sudiju na certifikaciji za IPSC (međunarodne) sudije
  • Osvojili smo jednu zlatnu, tri srebrne i dvije bronzane medalje

Osnivači i članovi GM17 su mahom sportisti, bivši i sadašnji pripadnici specijalnih jedinica, te mladi iz različitih oblasti javnog života. Svi takmičari kluba posjeduju međunarodne certifikate za pravilno rukovanje, držanje i nošenje oružja.

Naš klub, GM17, posjeduje u svojim redovima veliki broj obučenih civila, policajaca iz službe, kao i bivših i sadašnjih pripadnika specijalnih jedinica. Naši rezultati u prethodnom periodu govore da idemo "rame uz rame" sa predstavnicima iz specijalnih jedinica FMUP-a i MUP-a RS, MUP-a KS, SIPA-e i dr.

Kako bismo bili od koristi zajednici, a u vrijeme donošenja novog zakona o nabavci i nošenju oružja, uzeli smo aktivno učešće u radu, zajedno sa predstavnicima iz skupštine Kantona Sarajevo.

Kako tada, tako i danas imamo plan realizovati više projekata informisanja/učenja mladih o zloupotrebi vatrenog i hladnog oružja, te njihovo upućivanje na sport i vrijednosti koje sa sobom sport nosi.

GM17 je nepolitička, nevladina organizacija i ne dozvoljava diskriminaciju po bilo kojoj osnovi.

GM17 podržava osnovna načela organizovanja sporta, prava i obaveze sportista, domaća i međunarodna sportska takmičenja i priredbe, izgradnja sportskih objekata, ostvarivanje međunarodne saradnje, organizovanje i rad ustanova u oblasti sporta, sportske aktivnosti invalidnih lica, nagrade i priznanja sportistima i sportskim organizacijama, zdravestvenu zaštitu sportista, sprečavanje i suzbijanje svih oblika nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca i korištenja nedozvoljenih stimulativnih sredstava u sportu, stručni rad, naučnoistraživački rad i informatiku u sportu, finansiranje sportskih aktivnosti, nadzor i kaznene odredbe.

Foto galerija je trenutno prazna.