PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Sport klub „Bambi

TUZLA, SKPC MEJDAN - TRIBINA A

Specijalizovani klub za djecu uzrasta od 5- 15 godin

Sport klub „Bambi

Adresa SKPC MEJDAN - TRIBINA A
Mjesto 75000 Tuzla
Telefon 062 808 888, 062 339 442
Fax 035 228 304
E-mail sk.bambi@hotmail.com
Web www.sk-bambi.ba

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

Sport klub „Bambi" Tuzla osnovan je sa zadatkom da omogući kvalitetno bavljenje sportom fudbalom- nogometom) djece uzrasta od 5- 15 godina (U7 do U15).

Sportski treninzi na kojima će se, uz stručan nadzor kvalifikovanih trenera i pedagoga, djeca upoznati i usavršavati sve elemente tehnike a kasnije i taktike fudbalske igre pored dobrih fudbalera treba da se prije svega stvori zdrava ličnost bez predrasuda i strahova, sposobnu brzom rasuđivanju, jake volje, te svjesnosti o sebi i drugima kao i oblikovanje njegovog života do pune zrelosti, sa svim fazama odrastanja.

U Klubu se posebna pažnja obraća aspektu zdravstvene zaštite svakog polaznika.

Ljekarski pregled u dispanzeru sportske medicine kao i osiguranje od eventualnih povreda u ovlaštenoj osiguravajućoj kući, svakodnevni nadzor u provođenju Plana i programa treninga prilagođenih određenim kategorijama polaznika, stvaranje kvalitetnih higijenskih navika samo su neki od zadataka koji se provode u Klubu od strane kvalifikovanih i stručnih trenera i saradnika.

Rukovodilac i odgovorna osoba za kvalitetan rad svih segmenata Kluba je Enes Mešanović-menadžer i trener. Svojim velikim i dugogodišnjim iskustvom, zajedno sa svojim iskusnim trenerima fudbala, saradnicima sa Fakulteta za tjelesni odgoj Tuzla, dispanzera sportske medicine, pedagoga i psihologa sigurno će kvalitetno doprinijeti da djeca prije svega zavole fudbal kao sport, a zatim da se razvijaju u zdrave i dobre ljude koji neće biti zavisni od svih poroka današnjice (alkohol, droga i dr.).

Saradnja sa Klubovima u BiH, inostranstvu kao i sa menadžerskim agencijama omogučit će dolazak njihovih skauta. Oni će pratiti rad sa djecom, a posebnu pažnju obratit će na perspektivne i talentovane pojedince koji će, možda, nastaviti profesionalnu karijeru u nekom od renomiranih fudbalskih klubova BiH ili u inostranstvu.

Nudimo Vam mogućnost marketinške saradnje, s obzirom da je pored škole fudbala planirano učestvovanje selekcija našeg Kluba na raznim fudbalskim turnirima kako u BiH tako i u inostranstvu.

U narednom periodu, u organizaciji Kluba planiran je rad škole engleskog jezika i rad sa računarima.

Kroz kvalitetan rad sa djecom koji podrazumijeva pripremu dijeteta za ulazak u sport i sportske aktivnosti, pedagošku pripremu djeteta za rad u timu čiji dio čini, kroz program priprema i rada na treninzima, naša misija je da članovi kluba budu ne samo dobri sportisti, ne samo dobri fudbaleri već i dobri ljudi.

Foto galerija je trenutno prazna.