PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Planinarsko smučarsko društvo Prenj

MOSTAR, Adema buća 17a

Planinarsko smučarsko društvo Prenj

Adresa Adema buća 17a
Mjesto 88000 Mostar
Telefon 036 580 577
Fax
E-mail
Web www.psdprenj.ba

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

Planinarsko smučarsko društvo ''Prenj'' osnovano je marta 1950. godine u Mostaru, pod prvobitnim nazivom ''Plasa''. Razvojem planinarstva u Mostaru koje se uglavnom odvijalo po planini Prenj, Društvo je 1952. godine promjenilo naziv u PSD ''Prenj''.

Od osnivanja do danas kroz članstvo Društva prošle su generacije mladih ljudi, a mnogi od njih su se zadržali u Društvu dugi niz godina.

Osnovna djelatnost Društva je razvijanje ljubavi prema planini i prirodi uopšte što u današnje vrijeme ima poseban značaj za mlade ljude.Cilj nam je što više djece i omladine naučiti životu u prirodi i sa prirodom.

Planine Velež, Prenj, Čvrsnica i Čabulja povezane su geografski u jedan prekrasan skup u čijem je podnožju, na njihovim južnim stranama, smješten grad Mostar, u nivou kraških polja Bijelog, Bišća i Malog polja. Tako taj planinski skup predstavlja jedinstven prirodni okvir i  interes našeg članstva je usmjeren prvenstveno na to područje. Ipak, planina Prenj, čije ime nosi naše Društvo, je naša matična planina. To nas ne ograničava da kroz saradnju sa ostalim planinarskim Društvima iz BiH i ex Jugoslavije posječujemo i planine na široj teritoriji.

Naše aktivnosti u poslijeratnom periodu su bile smanjenog intenziteta u odnosu na predratni. Razlog je što su mnogi aktivni članovi Društva napustili Mostar i što su svi naši objekti u planinama potpuno uništeni. Do rata smo imali dva doma na Rujištu (mali i veliki), planinarski dom na Bijelim Vodama, planinarski dom na Jezercu i sklonište na Brasini. Pored naših objekata koristili smo planinarsku kuću na Velikom Vilincu te cijeli niz lovačkih kuća i stočarskih katuna. Svi ovi objekti su uništeni u toku rata.

Poslijeratna obnova društva bila je teška iz više razloga. Veliki broj naših članova napustio je Mostar, a svi objekti su uništeni.
Ipak, uspjeli smo da okupimo stare članove i znatan broj mlađih, novih članova i ponovo pokreneo aktivnosti tako da je naše društvo danas nezaobilazan sudionik u svim aktivnostima vezanim za planinarstvo, alpinizam, spašavanje u planinama i sl.

Poseban uspijeh je ponovo pokretanje rada Stanice gorske službe spašavanja koja je uspjela da okupi dvadesetak mladića spremnih da prođu sve obuke potrebne za sticanje zvanja gorskog spasavaoca. Obuka je u toku. Završen je prvi ljetni seminar, a u martu 2007. se održava zimski seminar za spasavaoce.

Za svoj rad društvo je nagrađeno:

- Zlatnom značkom Planinarskog saveza Jugoslavije
- Zlatnom značkom Planinarskog saveza BiH
- Počasnom zlatnom značkom Planinarskog saveza BiH
- Majskom nagradom Komisije za fizičku kulturu BiH
- Majskom nagradom SOFK-e Mostar
- Četrnaestofebruarskom nagradom So-e Mostar
- Srebrnom plaketom JNA

Foto galerija je trenutno prazna.