PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Planinarsko društvo Medex

NOVI TRAVNIK, Vilenička 35

Planinarsko društvo Medex

Adresa Vilenička 35
Mjesto Novi Travnik
Telefon
Fax 030 790 535
E-mail medexnt@gmail.com
Web http://medex-nt.info/

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

P.D.”Medex” je NVO , bazirana u Novom Travniku , registrovana u Ministarstvu pravde Srednjobosanskog kantona/Županije Središnja Bosna 21.06.2000. god.pod registracijskim brojem 04-05-54/00 .

Ciljevi i zadaci MEDEXA su:

Obrazovni rad sa clanovima i simpatizerima

Afirmacija planinarenja,rekreacije,sporta i kulture u školama i široj zajednici

Uspostavljanje sigurnog okruženja za planinarenje - Stvaranje materijalnih i svih drugih predpostavki za uspješan rad organizacije

Rad na humanitarnim projektima kroz “Medex Humanitarnu Inicijativu”

Ostvarivanje svih ostalih ciljeva i aktivnosti u skladu sa Statutom društva


Opšta historija

Planinarsko društvo “Medex” je nastalo 1954 god. i tada je po obližnjoj planini ponijelo ime “Pavlovica” . Ove godine proslavljamo 50 godina planinarstva u Novom Travniku. Društvo je ratne 1994. god. dobilo novo ime, po svom istaknutom èlanu Haseljiæ Edin –Medex-u, koji je poginuo 1993. godine. On je bio jedan od osnivaèa ovoga društva i dugogodišnji sportski radnik entuzijasta. Društvo veæ “ 10 “godina s ponosom nosi njegovo ime. P.D. ”Medex” je prije rata bio nosilac sportskih i kulturnih aktivnosti u opæini Novi Travnik. Okupljalo je oko 700 èlanova, organizovalo škole skijanja, obuku iz orijentacije u prirodi,itd. Èlanovi “Medexa “ su pohaðali razne seminare iz: speleologije, geologije, podvodnog ronje-nja, alpinizma i preživljavanja u prirodi. U okviru društva je djelovala Gorska služba spasa-vanja-GSS. Društvo je imalo 4 èlana u pohodima alpinistièkih ekspedicija iz Bosne i Herce-govine, kada su osvojani vrhovi iznad 7 000 metara. Novo obnovljeno društvo je poslije rata nastavilo sportsko-kulturnu tradiciju i ostvarilo za-vidan uspjeh u BiH. Na samoj sveèanoj promociji obnavljanja, “Medex” je okupio sve svoje stare èlanove i potvrdio svoju otvorenost prema svima,bez obzira na nacionalnu i vjersku pripadnost. ”Medex” je multietnièka i multikulturna skupina.Organizacija je uèestvovala na mnogim takmièenjima i manifestacijama u BiH i svijetu.Èlanovi organizacije osvojili su: 5 prvih ,7 drugih i 8 treæih mijesta u okviru svih sekcija koje rade u “Medex-u”.

“Medex” je realizovao niz humanitarnih projekata: Omladinski centar, Pomoæ djeci žrtvama mina “Projekat ugradnje proteza”, Kamp za djecu “Upozoravanje na NUS i mine”, Projekat pomirenja-Šahovski turnir,Meðunarodna konferencija žena , kao i uèešæe na izborima u okviru mreže NVO “Graðansko nadgledanje izbora”Centri Civi-lnih Inicijativa. Projekti su medijski propraèeni od strane RTV kuæa : TVBiH, HRT, BBC i CNN i lokalnih radiotelevizija: RTV Travnik, RTV Kiss, RTV Zetel, RTV Vitez, OBN i radio mreže 27 nezavisnih stanica. Takoðe i novinskim èlancima U VEÈERNJIM NOVINAMA, DNEVNOM AVAZU, NAŠI DANI i OSLOBOÐENJU.


Kontakt osobe: Predsjednik Almir Šabanoviæ - GEMI Sekretar Adnan Haskiæ - HAS Predsjednik skupštine Nexad Hyseni - Ðado
(read less)

Foto galerija je trenutno prazna.