PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Padobranski klub Banjaluka

BANJA LUKA, Ul. Jovana Dučića 100

Padobranski klub Banjaluka

Adresa Ul. Jovana Dučića 100
Mjesto 78 000 Banja Luka
Telefon 065 981 146, 065 546 413
Fax
E-mail Padobranski.klub.banjaluka@gmail.com
Web www.padobranci.com

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

Padobranski klub "Banjaluka"   je nosilac tradicije prvog padobranskog skoka u BiH koji je izveden 15. januara 1948. godine u našem klubu na aerodromu Zalužani u Banjaluci, a najhrabrija za taj istorijski podvig bila je Banjalučanka Nevenka Ličina Majc.

Nena je začetnik padobranstva i sportskog vazduhoplovstva u BiH jer je bila član prve generacije u BiH koja je završila tadašnju obuku motornih pilota, jedriličara i avio- modelara.

Padobranski klub “Banja Luka” udružen je u Savez vazduhoplovnih sportova grada Banjaluke i Vazduhoplovni savez Republike Srpske. Klub je registrovan kod opštinskog suda Banja Luka kao udruženje građana i uveden u sportski registar Ministarstva za porodicu, omladinu i sport Vlade Republike Srpske.

Pri klubu je osnovan stručni savjet, kao i sekcije kluba (padobranska, motornih pilota, balonarska i sekcija veterana). Padobranska sekcija je najbrojnija i najaktivnija sekcija u klubu, bavi se planiranjem i realizacijom obuke, školovanjem padobranskog kadra, trenažom sportista, organizacijom manifestacija, realizacijom raznih projekata kao i sportskim nastupima na takmičenjima.

Klub posjeduje program razvoja i operativne programe rada, finansijski plan prihoda i rashoda, statut i žiro račun. Stručnim radom u Klubu rukovodi stručni savjet. Članovi stručnog savjeta su nastavnici padobranstva, nastavnici letenja i vanjski stručni saradnici.

Na predlog stručnog savjeta pri klubu 2006. godine je osnovan savremeni Padobranski školski centar “Banja Luka” za školovanje kadrova jedini u BiH. Pored toga u 2008. godini u okviru našeg Kluba osnovan je “Tandem centar Banja Luka” takođe jedini centar u BiH gdje se mogu izvoditi tandem padobranski skokovi.

U Klubu učestvuje preko 100 aktivnih članova, na školovanju se nalazi preko 500 članova a povremeno učešće uzima preko hiljadu članova kroz razne padobranske aktivnosti i takmičenja, turističke usluge, usluge civilne zaštite i druge samo u 2009. godini bilo je uključeno preko 250 članova i korisnika usluga kluba sa aktivnim članovima i povremenim korisnicima usluga kluba (sportske aktivnosti, turističke aktivnosti i Civlina zaštita).

Naši stručni kadrovi posjeduju odgovarajuće diplome i dozvole za rad a verifikovani su kod Direkcije za civilnu avijaciju BiH prema Zakonu o vazduhoplovstvu i pravilniku o padobranstvu BiH. Svi naši kadrovi zadovoljavaju svjetske standarde što potvrđuje naše aktivno članstvo u Međunarodnoj vazduhoplovnoj asocijaciji FAI preko Vazduhoplovnog saveza Republike Srpske i Vazduhoplovnog saveza BiH.

Padobranski školski centar
Dugoročnim sagledavanjem budućeg razvoja, polazeći od savremenih svjetskih trendova u padobranstvu i koristeći se iskustvima iz razvijenih zemalja u okruženju i šire, rukovodstvo Padobranskog kluba Banja Luka, na prijedlog stručnog savjeta usvojilo je odluku o osnivanju Padobranskog školskog centra “Banja Luka”(centar)

U školskom centru obavlja se školovanje i stručno usavršavanje padobranaca i padobranskog i vazduhoplovnog osoblja. Rad u centru je organizovan na osnovu savremenih metoda nastave i obuke. Avion Cessna 182p (kojim raspolaže Klub) registrovan je i prilagođen za obuku, nabavljeni su najsavršeniji školski padobrani, bezbjednosni uređaji kao i ostala oprema. Savremenim uslovima rada prilagođene su i opremljene učionice, poligoni i aerodrom. Nastavni kadar je obrazovan u zemljama u kojima je ovaj način školovanja ustaljen i osavremenjen. Rješenjem broj 02-29-5-UP1-100-2/08 izdatim dana 22. jula 2009. godine od strane BHDCA utvrđeno je da Padobranski školski centar „Banja Luka“ ispunjava sve bezbjedonosne i zakonske uslove za obučavanje padobranaca, padobranskog i letačkog osoblja što se potvrđuje odobrenjem za rad broj 017/09.

U Padobranskom školskom centaru rade stručno osposobljeni nastavni kadrovi što omogućava vrhunsku padobransku obuku, školovanje padobranaca po uzoru na savremene školske centre u razvijenim zemljama. Centar raspolaže sa najbezbjednijim školskim padobranima tipa ,,krilo“ i ostalom savremenom opremom, te bezbjedonosnim uređajima „CYPRESS“ elektronskim kibenetičkim automatom koji u slučaju opasnosti samostalno reaguje i otvara rezervni padobran.

Sada se u našem centru obučava preko 500 učenika a samo u 2009. godini u Padobranskom školskom centru školovano je i obučeno preko 250 padobranaca, što je više nego u posljednjih trideset godina na našim prostorima. Ovi veliki uspjesi nisu ostali neprimjećeni od strane nadležnih institucija pa je Vlada Republike Srpske uočivši značaj Padobranskog školskog centra u 2008. godini izdvojila 200.000,00 KM za nabavku aviona Cessna 182p što je doprinijelo još bržem razvoju i danas je naš centar najsavremeniji i najbjezbedniji školski centar padobranstva u BiH i regionu. Školski padobranski centar u proteklom periodu od četiri godine svog postojanja stekao je zaslužan međunarodni ugled. Polaznici ovog centra nisu samo padobranci iz BiH nego i država širom svijeta kao što su: Srbija, Grčka, Španija, Izrael, Hrvatska, Austrija, Njemačka, Crna Gora, Makedonija, Australija, Švedska, Finska, Venecuela, Kanada, Brazil i druge. Zbog svega toga našem Padobranskom školskom centru "Banjaluka" ukazano je povjerenje od republičkih i državnih institucija, pa se u našem centru obučavaju: Specijalna jedinica Policije Republike Srpske, pripadnici Vojske, pripadnici Gorske službe spasavanja Republike Srpske, pripadnike NATO pakta, Jedinica za specijalnu podršku SIPA-e, studenti Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Banja Luka, jedinica Civilne zaštite Republike Srpske za spasavanje sa visina, Žandarmerija Srbije, veterani i aktivni oficiri 63. padobranske brigade Vojske Srbije, te studenti Fakulteta bezbjednosti iz Beograda.

Foto galerija je trenutno prazna.