PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Lovačko društvo

VISOKO, Kralja Tvrtka 53

Lovačko društvo

Adresa Kralja Tvrtka 53
Mjesto 71300 Visoko
Telefon
Fax
E-mail info@srndac-visoko.co.ba
Web www.srndac-visoko.co.ba

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

Tokom proteklih 90 godina od osnivanja Lovačkog društva do danas promijenilo se bezbroj generacija lovaca ali su svi oni ostavili trajan pečat u razvoju Društva i lovnog sporta uopće. Bavljenje lovom u našim krajevima je gotovo u pravilu vezano za porodičnu tradiciju, a ljubav prema lovu se prenosila s generacije na generaciju. I u ovo današnje vrijeme, što nas posebno raduje, sve veći broj mlađih ljudi se interesuje za naše aktivnosti i sam lov pa možemo biti sigurni u budućnost našeg udruženja lovaca.

L.D. "Srndać" Visoko i sekcije kao osnovne jedinice Udruženja raspolaže sa većim brojem lovno-tehničkih i uzgojnih objekata. Iako su u minulom ratu u Bosni i Hercegovini i na teritoriji naše općine mnogi od ovih objekata djelomično ili potpuno oštećeni i uništeni, Udruženje i njegovi članovi su kontinuirano obnavljali oštećene objekte što je i danas jedan od osnovnih zadataka. Osim lovačkih kuća čija je gradnja i obnova prioritet za naše Udruženje, lovci našeg Udruženja kontinuirano rade na izgradnji nadstrešnica u lovištima, uređenju česmi i izvora kao i izradi solila i hranilišta za divljač.

Sjedište Udruženja je u Visokom u ulici Kralja Tvrtka gdje se nalazi i lovački dom koji je u vlasništvu Udruženja. Lovački dom u Visokom je od davnina prepoznatljivo mjesto okupljanja lovaca ne samo našeg Udruženja nego i šire regije. Lovački dom u Visokom je jednokatnica sa vrlodobrim poslovnim prostorom u prizemlju koji Udruženje komercijalno izdaje te na taj način dolazi do dijela sredstava koja su mu potrebna u radu. Iza ovog prostora nalazi se bašta koja se u povoljnim vremenskim prilikama koristi kao dio klub-kafane. Na prvom spratu su smještene kancelarije Udruženja i klub-kafana sa ugodnom lovačkom atmosferom i uz bogatu ponudu gotovih jela, alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Foto galerija je trenutno prazna.