PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Klub Sportskih Ribolovaca Travnik

TRAVNIK,

Klub Sportskih Ribolovaca Travnik

Adresa
Mjesto 72270 Travnik
Telefon 061 184 040
Fax
E-mail klubsportskihribolovaca@hotmail.com
Web

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

Ribolov na području općine Travnik datira još od 1906 godine kada je među prvima u Bosni i Hercegovini osnovana ribolovna podružnica koja je zajedno sa Sarajevom i Jajcem činila ribolovni savez Bosne i Hercegovine koji je tih godina brojao oko 500 članova.

Predsjednik podružnice bio je doktor Milan Makanec.

Udruženje je uspješno radilo na zaštiti ribljeg fonda,poribljavanje i omasovljenje članstva sve do drugog svjetskog rata kada je zbog ratnih dejstava zamrznulo rad.

Udruženje je obnovilo rad 1946 godine i djeluje na području općine Travnik koje je izuzetno bogato studenom vodom , a hidrografsku okosnicu čini rijeka Lašva koja izvire na 1180 metara nadmorske visine sa tokom oko 50 kilometara.

Udruženje gazduje vodama:

- Rijeka Lašva od izvora do Ovčarskog mosta sa potocima(Hamanđički potok,potok Šantić,potok Komarščica,potok Klanac,Ganički potok,Kraljevički potok,odvod za hidrocentralu u krugu tvornice šibica i ispustni potok od hidrocentrale do ušča u Lašvu i Remontski potok)

- Izvorište Plava voda

- Rijeka Ugar od izvorišta do Dedičkog potoka ,te desna strana rijeke Ugar od Dedičkog potoka do ušča rijeke Ilomske u Ugar sa potocima(Šantički potok,Markovački potok,Vranjevski potok,Koritovac i Pljačkavac)

- Lijeva obala rijeke Ilomske od ušča u rijeku Ugar u dužini 1000 metara

- rijeka Lašva od Ovčarskog mosta do kamenoloma lijevom stranom a od kamenoloma čitavim tokom do Matoševiča kuča(Stara bila)

- potok Ričička

Posebni revir je dio toka kroz grad u dužini od 2,5 kilometar

Foto galerija je trenutno prazna.