PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Gimnastički klub Una

BIHAć,

Hvala Vam što ste svoje povjerenje ukazali nama

Gimnastički klub Una

Adresa
Mjesto 77000 Bihać
Telefon
Fax
E-mail gkunabihac@gmail.com
Web http://gkunabihac.com.ba

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

Naši ciljevi su:

1. Stvaranje i proširenje materijalne osnove bavljenja gimnastičkim sportom, učestvovanje na sportskim i takmičenjima, u svim vidovima takmičenja koji organizuju nadležni savezi. Organizovanje stručnog rada za sve sportske selekcije u Udruženju, Obezbjeđenje neophodnih uslova za stručni i vaspitno - pedagoški rad u okviru Udruženja.

2. Usavršavanje i školovanje sopstvenog stručnog kadra i održavanje veza sa odgovarajućim stručnim institucijama. Saradnja sa sportskim i drugim organizacijama i institucijama radi razvoja i unapređenja tjelesnog i zdravstvenog odgoja i sporta uopće. Organizovanje i razvijanje svih vidova edukativnog rada, vaspitno - obrazovnih i informativnih djelatnosti.

3. Stvaranje pozitivnih navika kod članova Udruženja u smislu aktivnog odnosa prema društvenim događajima, te stvaranje pozitivnih navika u korištenju slobodnog vremena. Doprinosi i sarađuje sa osnovnim i srednjim školama u formiranju i razvoju sportskih sekcija, Organizuje ljetne i zimske aktivnosti Udruženja,organizuje seminare i stručne skupove i kampove! Štiti interese gimnastičkog sporta u Bihaću i Bosni i Hercegovini!

TERMINI
MLAĐI GRUPA (4 DO 7 GODINA) STARIJA GRUPA(7 DO 12 GODINA)
PONEDJELJAK

MLAĐA GRUPA 18:30-19:30 STARIJA GRUPA 19:30-20:30
SRIJEDA

MLAĐA GRUPA 18:30-19:30 STARIJA GRUPA 19:30-20:30
PETAK

MLAĐA GRUPA 18:30-19:30 STARIJA GRUPA 19:30-20:30
MJESTO TRENINGA

SALA MEDICINSKE ŠKOLE UL.SAFVETA-BEGA BAŠAGIĆA BR.22
    

 

Foto galerija je trenutno prazna.