PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Dance Development Centre / DDC

SARAJEVO, Gradačačka 21

Sportski ples. Hip-hop škola

Dance Development Centre / DDC

Adresa Gradačačka 21
Mjesto 71000 Sarajevo
Telefon 033 711 142, 061 174 111
Fax 033 711 141
E-mail info@ddc.ba
Web http://www.ddc.ba

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

DDC Sarajevo se bavi edukaciom i usaršavnjaem pojedinaca iz oblasti sportskog plesa i to latinoameričkih i standardnih plesova, Hip-Hop plesova, Argentinskog Tanga i Salse.
Sa vama ili vašom djecom će raditi dugogodišnji plesni djelatnici koji su imali uspjehe kako na takmičarskom tako i na trenerskom planu iz oblasti sportskih plesova.
Imena trenera i stručne kvalifikacije:
Korejnić Mirsad,
Višestruki državni prvak BiH u latinoameričkim i standardnim plesovima. Prvi selektor plesne sportske reprezentacije BiH i FBiH. Trener plesnog sportskog para koji je završio sezonu 2010 na 5. mjestu na svijetskoj rang  ljestvici. Apsolvent Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Sarajevo. Trener latinoameričkih plesova
Nikola Ilić,
Višestruki državni prvaka u standardnim plesovima. Plesni sudija svijetske plesne organizacije - WDSF. Akademski kipar. Trener Standardnih plesova, salse i Argentonskog Tanga.
Faris Dizdarević,
Trener Hip-Hop plesova Evropski prvak za 2009. godinu u EDF savezu

Mjesto treninga: Azize  Šaćirbegović 96


Vizija:
Postati respektabilna organizacija za razvoj plesa kao sporta i kao umjetnosti, te razvoj svakog plesača kao pojedinca, sa vrhunskim rezultatima u svim aspektima djelovanja.

Misija:
Konstantnim usavršavanjem, razvijanjem i zajedničkim naporima svih trenera i plesača kao i povezivanjem i razmjenom iskustava sa ekspertima iz drugih oblasti sporta i umjetnosti, konstantno podizati kvalitet sportskog plesa u BiH, pomagati plesačima da iskoriste svoje potencijale te permanentno uzdizati ugled plesa u široj društvenoj zajednici.

Sistem vrijednosti:
- kvalitet ispred kvantiteta
- individualni pristup
- red, rad i disciplina
- konstantno napredovanje i usavršavanje
- jednak tretman za sve članove DDC-a
- multidisciplinarni pristup sportskom plesu

Privatni sati - individualni sat sa jednim od trenera DDC-a ili drugim gostujućim trenerom u trajanju od 45 minuta u našim prostorijama.

Skupni sati - DDC će u organizaciji svojih skupnih sati angažovati kako svoje tako i gostujuće trenere. Skupni sati su otvoreni za sve zainteresovane. Trener i tema skupnog sata biće objavljeni najmanje 7 dana prije održavanja. Prijave moguće od dana objave obavještenja pa do dana održavanja.

Pripreme i seminari - pripreme i seminari će takođe biti posvećeni nekom od segmenata plesa na kojem će se u toku priprema ili seminara intenzivno raditi. Pripreme i seminari će trajati minimalno 5 dana i obično će uključivati angažman više trenera.

Individualne pripreme - minimalno 5-dnevni intenzivni individualno kreirani program za par ili individualnog plesača. Uključuje rad jednog ili više trenera zavisno od potreba i plana.

Predavanja - tematska predavanja eksperata iz oblasti plesa i drugih srodnih oblasti.

Isplesavanja - zajednička isplesavanja će se obično organizovati nakon skupnih sati, predavanja ili u toku priprema, ali i neovisno od drugih aktivnosti. Osjetite drugačiju atmosferu, plešite sa parovima iz drugih klubova, isprobajte simulaciju takmičenja ili nastupa.

Lokacija Dance Development Centra sa nalaze u naselju Hrasnom, ulica Azize Šaćirbegović 96, u Centru za zdravo starenje u bivšem taxi domu.

Ukoliko niste sigurni da li je sportski ples prava aktivnost za vaše dijete, evo nekoliko

PREDNOSTI SPORTSKOG PLESA:

• Razvoj ličnosti -  djeca koja se bave sportski plesom se ističu među  svojim vršnjacima  svojim samopouzdanjem, odlučnošću, odnosom prema  vršnjacima suprotnog  spola, poznavanjem ritma, muzike i pokreta te  razvijenim zdravim,  takmičarskim duhom

• Izvrsna fizička aktivnost -časovi plesa su odlična prilika za djecu da  poboljšaju svoju  kondiciju, da stiču zdrave životne navike, da se nauče  pravilnom  držanju te da razviju koordinaciju, balans, fleksibilnost,  ritmičnost i  izdržljivost, što stvara izuzetne preduslove za bavljenje  bilo kojim  drugim sportom

• Zabava -  vaše dijete će na časovima plesa na koristan način utrošiti  višak  energije, naučiti osnove latinoameričkih i standardnih plesova, te  se  zabaviti i izraziti svoje emocije i kreativnost uz vesele ritmove   sambe, jivea, quickstepa...

• Društvena aktivnost -  sportski ples je jedan od rijetkih sportova u  kojem dječaci i  djevojčice treniraju zajedno te se uče manirima i  lijepom ponašanju  prema suprotnom spolu uz punu ravnopravnost s jedne  strane, ali i  izražavanje ženstvenosti i gracioznosti kod djevojčica, te   džentlmenskih manira kod dječaka

• Plesna takmičenja i nastupi -  kako je sportski ples sve popularniji u  našoj zemlji, regionu i  svijetu u zadnjih nekoliko godina, sve su  popularnija i plesna  takmičenja na kojima djeca imaju priliku upoznati i  družiti se sa  svojim vršnjacima iz drugih gradova i zemalja, kao i  razvijati osjećaj  za takmičenje i konkurenciju, te se osloboditi stresa  javnih nastupa

Vrhunski instruktori -  naš tim instruktora ima dugogodišnje iskustvo i  višestruke uspjehe kako  na takmičarskom, tako i na trenerskom planu i  radi po detaljnom planu i  programu koji je prilagođen starosnoj skupini  vašeg djeteta.

Sportski ples je veliki učitelj!
• Potiče timski rad dječaka i djevojčica
• Razvija disciplinu kroz treninge i vježbanje
• Razvija osjećaj za ritam i tempo
• Usavršava koordinaciju pokreta individualno i sa partnerom
• Poboljšava držanje tijela, balans, izdržljivost i samopouzdanje
• Uči lijepim manirima
• Podučava  vještinama i sposobnostima koje mogu biti korisne tokom cijelog života