PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Biciklistički klub Grip - Bosanski Petrovac

BOSANSKI PETROVAC, Skendera Kulenovića bb

Omasovljenje i popularizacija biciklizma

Biciklistički klub Grip - Bosanski Petrovac

Adresa Skendera Kulenovića bb
Mjesto Bosanski Petrovac
Telefon 061 676 281
Fax
E-mail gripbk@gmail.com, fikretmuratovic@gmail.com
Web www.bk-grip.com.ba

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

Biciklistički klub “GRIP” Bosanski Petrovac počinje sa nezvaničnim radom krajem 2010. godine, da bi se inicijalni sastanak za osnivanje Biciklističkog kluba održao krajem januara 2011. godine, nakon čega je upućen akt o osnivanju kluba Ministarstvu pravde USK-a, koje zvanično klub registruje 02.03.2011. godine.

Biciklistički klub “GRIP” je nestranačka, nevladina i neprofitabilna sportska organizacija sa sportskom, administrativno-tehničkom i finansijskom autonomijom. Klub je sportsko udruženje građana, ljubitelja sporta i svih ljudi dobre volje.

Djelatnosti udruženja su:

  • podsticanje na sport i rekreaciju, izgrađivanje zdravog duha i tijela i afirmisanje humane i društveno pozitivne vrijednosti kod članova i građana svih uzrasta,
  • omasovljenje i popularizacija biciklizma na Opštini/Općini Bosanski Petrovac, USK, kako i  BiH,
  • učestvovanje u takmičenjima i postizanje sportskih rezultata,
  • staranje o razvoju turizma i turističkom uređenju šuma, planina, vodotoka na području Opštine/Općine Bosanski Petrovac,
  • razvijanje sporta i fizičke kulture na području Općine/Opštine Bosanski Petrovac i USK,
  • ekološka zaštita šuma, planina, podzemnih sistema, vodotoka i uticaj na ekološku svijest i odnos ljudi prema prirodi.

Foto galerija je trenutno prazna.