PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

AirSoft klub Banja Luka

BANJA LUKA,

AirSoft klub Banja Luka

Adresa
Mjesto 78 000 Banja Luka
Telefon 065 375 741, 065 974 343
Fax
E-mail info@ascbl.com
Web www.ascbl.com

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

AirSoft je moderan, ekstremni, borbeni sport ili rekreacioni hobi u kome participanti eliminišu oponente gađajući se sferičnim "AirSoft kuglicama" lansiranim iz "Airsoft oružja".

AirSoft Klub Banja Luka osnovan je 03. 01. 2009. godine u cilju sprovođenja sportskih aktivnosti iz oblasti AirSoft-a.

Klub je sportska organizacija osnovana kao nestranačka, nevladina i neprofitabilna organizacija čiji je cilj udruživanje građana radi sprovođenja sportskih aktivnosti i rekreacije.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva, klub naročito radi na sprovođenju sljedećih djelatnosti:
* samostalno ili u zajednici sa organizacijama iz zemlje i inostranstva organizuje manifestacije sportskog i humanitarnog karaktera;
* učestvuje na raznim sportskim i humanitarnim manifestacijama;
* sarađuje sa udruženjim, savezima i organizacijama bliskih interesa u zemlji i inostranstvu;
* sarađuje sa "Ministarstvom odbrane Bosne i Hercegovine" i "Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srpske" u cilju ostvarivanja zajedničkih ciljeva iz oblasti sporta.

Zvaničan Grb kluba je okruglog oblika. U sredini Grba nalazi se figura AirSoft igrača sa replikom, a na ivicama je ispisano puno ime kluba. Amblem kluba koji članovi nose na uniformama je u obliku štita tamno crvene boje sa crnom bordurom. U sredini amblema nalazi se desantna padobranska kupola sa padobranskim bodežima. U gornjem dijelu amblema nalazi se natpis "TAKTIČKO STRELJAČKI TIM BANJA LUKA", a u donjem dijelu broj "6919".

Zvanična uniforma kluba je crni kombinezon.
Članovi uz uniformu obavezni su da imaju taktički prsluk, čizme, taktičke naočare i kacigu ili podkapu namjenjenu za sprovođenje aktivnosti iz oblasti AS-a.

Broj članova u klubu je neograničen.

Uslovi za stupanje u članstvo kluba su:
* da lice nije krivično kažnjavano ili osuđivano;
* da se protiv lica ne vodi krivični postupak;
* da je lice psiho-fizicki sposobno;
* da je lice ima najmanje 18 godina starosti.

Klub u svojim redovnim aktivnostima sprovodi različite tipove treninga te organizuje susrete sa domaćim i stranim klubovima u cilju usavršavanja i sticanja iskustva.

Trenutno postoje dve klubske sekcije;
* AirSoft;
* Taktičko-streljačka.

AirSoft sekcija namjenjena je za lica koja žele da se rekreativno bave AirSoft-om, kao i za lica koja se prvi put susreću sa ovim sportom.

Takticko-streljačka sekcija namjenjena je za lica koja žele aktivnije da se bave AirSoft-om ili imaju iskustvo sa taktičkim sporotovima, a žele da svoja znanja, vještine i iskustva da prošire kroz padobranske, speleološke i streljačke vještine.

Pripadnici taktičko-streljačke sekcije ujedno su i reprezentativni tim "AirSoft kluba Banja Luka", te predstavljaju klub na domaćim i međunarodnim susretima, takmičenjima i manifestacijama.

Foto galerija je trenutno prazna.