PREPORUČUJEMO REKREACIJU:

Aikido Klub Banja Luka

BANJA LUKA,

Aikido Klub Banja Luka

Adresa
Mjesto 78 000 Banja Luka
Telefon 066 606 537
Fax
E-mail uzekiel@teol.net
Web

 

Klub možete pronaći i u sportovima:

 

Opis kluba

Aiki je umjetnost korištenja energije da bi se uzela ravnoteza oponenta. Pojavio se u srednjem vijeku kao kulminacija Đu Đucua koji je opet proizišao iz tehnika Ken Đucua, Bato Đucua. Nije poznato odakle su proizišle prve tehnike aikia ali je od samog početka, ovaj fenomen je zadivio sve ljude koji su imali šansu da ga iskuse. Aiki koji je nastao od dva kanđia, ai što stoji za aivaseru što znaći susresti se, i ki što znaći energija.

Prva iskustva aikia oduševljavaju praktikante zbog lakosti rađenja tehnike i denotiranje fizički zakona. Zbog toga trening je potreban ali i teorija ,koja ima zadatak da spremi praktikanta kako za umni rad (satoi) tako i fizički dio, čvrsti dio (hitoi). Poseban rad treba da se posveti građenju svojih energetski potenciala kroz meditaciju (juko) i razumjevanje i gradnju energetskih oblika kroz pozicije i uglove tijela u odnosu na subjekt (ki no kamae).

Kroz trening praktikant nauči da sluša svoj tijelo te da prema njemu izgradi poštovanje a onda i poštovanje prema svim ljudima. Nedvojbeno je da se iz ovog rada može da ustane samo čovijek.

Ovim pozivam sve zaintersovane da budu dio ovog malog kluba i da daju svoj udio u izgradnji nečeg ljudskog ,lijepog , iskrenog.

Sensei Željko Usorac

Foto galerija je trenutno prazna.